ငွေပို့ငွေသယ်အာမခံ

သယ်ဆောင်ငွေသား အန္တရာယ်များ အာမခံနှင့် ကာကွယ်၍ထား

ငွေပို့ငွေသယ်အာမခံ

သယ်ဆောင်ငွေသား အန္တရာယ်များ အာမခံနှင့် ကာကွယ်၍ထား

ငွေကြေးသယ်ဆောင်စဥ်အတွင်း သယ်ယူသူ၏ပေါ့ဆမှုကြောင့်လည်းကောင်း၊ လုယက်ခံရခြင်းကြောင့်လည်းကောင်း၊ ခိုးယူခံရခြင်းကြောင့်လည်းကောင်း၊ ဆုံးရှုံးသွားသည့်ငွေများကို ပြန်လည်ရရှိစေရန် အကာအကွယ်ပေးပါသည်။

လုပ်ငန်းလိုင်စင် နှင့် ငွေသားသယ်ဆောင်မှုအတွက်အထောက်များအား သက်သေပြနိုင်သူ မည်သူမဆို ငွေပို့ငွေသယ်အာမခံကို ဝယ်ယူနိုင်သည်။

ပရီမီယံနှုန်းထား

၀.၀၂၇% မှ ၀.၀၉% အတွင်း

ပရီမီယံပေးဆောင်ပုံ

အာမခံပရီမီယံအား တစ်ပေါင်းတည်း ပေးဆောင်ရမည်။

အာမခံသက်တမ်း

ငွေစတင်သယ်ယူမည့်နေရာ မှ ဆိုက်ရောက်သည့်နေရာအထိ အာမခံအကာအကွယ်ပေးပါသည်။ 

၁။  ငွေပို့ငွေသယ်အာမခံထားရန် ဘယ်လိုစာရွက်စာတမ်းများ လိုအပ်ပါသလဲ။

ဖြေ။   ၁။ အဆိုပြုလွှာ

၂။ ငွေကိုင်၏ နာမည်၊ မှတ်ပုံတင်မိတ္တူနှင့် ဝန်ထမ်းကဒ်မိတ္တူ

၃။ သယ်ယူမည့်ကား၏ Owner Book နှင့် Wheel Tax

၂။ ငွေပို့ငွေသယ်အာမခံအတွက် (၁) နှစ်စာ ပရီမီယံကြေး ဘယ်လောက်ပေးသွင်းရမလဲ။

၁၀ မိုင်အတွင်း၀.၀၂၇%၁၀ မိုင် - ၁၅ မိုင်အတွင်း၀.၀၅၄%၁၅ မိုင် - ၂၀ မိုင်အတွင်း၀.၀၈၁%၂၀ မိုင်အထက်၀.၀၉၀%

(လက်နက်ကိုင် အစောင့်အရှောက်ပါလျှင် ပရီမီယံနှုန်းထားကို ၀.၀၁ % လျှော့ပေးပါသည်။)

၃။ ငွေပို့ငွေသယ်အာမခံက ဘယ်လိုဆုံးရှုံးမှုတွေကို အကာအကွယ်ပေးပါသလဲ။

ဖြေ။ ငွေသယ်ဆောင်စဉ်အတွင်း လုယက်ခိုးယူခံရခြင်းအတွက် အကာအကွယ်ပေးပါတယ်။

၄။ ငွေပို့ငွေသယ်အာမခံတွင် ဘယ်လိုအချက်တွေက အကာအကွယ်မရနိုင်သလဲ။

ဖြေ။ စစ်ဖြစ်သောမြို့၊ သပိတ်မှောက်ဆူပူသောမြို့များသို့ သယ်ယူမှုများအတွက် အကာအကွယ်မပေးပါ။

၅။ ငွေပို့ငွေသယ်အာမခံတွင် အာမခံသက်တမ်း မည်မျှထားခွင့်ရှိပါသလဲ။

ဖြေ။ ခရီးစဉ်တစ်ခေါက်အတွက်သာ အာမခံထားခွင့်ရှိပါသည်။

Edit

ငွေကြေးသယ်ဆောင်စဥ်အတွင်း သယ်ယူသူ၏ပေါ့ဆမှုကြောင့်လည်းကောင်း၊ လုယက်ခံရခြင်းကြောင့်လည်းကောင်း၊ ခိုးယူခံရခြင်းကြောင့်လည်းကောင်း၊ ဆုံးရှုံးသွားသည့်ငွေများကို ပြန်လည်ရရှိစေရန် အကာအကွယ်ပေးပါသည်။

Edit

လုပ်ငန်းလိုင်စင် နှင့် ငွေသားသယ်ဆောင်မှုအတွက်အထောက်များအား သက်သေပြနိုင်သူ မည်သူမဆို ငွေပို့ငွေသယ်အာမခံကို ဝယ်ယူနိုင်သည်။

Edit

ပရီမီယံနှုန်းထား

၀.၀၂၇% မှ ၀.၀၉% အတွင်း

ပရီမီယံပေးဆောင်ပုံ

အာမခံပရီမီယံအား တစ်ပေါင်းတည်း ပေးဆောင်ရမည်။

အာမခံသက်တမ်း

ငွေစတင်သယ်ယူမည့်နေရာ မှ ဆိုက်ရောက်သည့်နေရာအထိ အာမခံအကာအကွယ်ပေးပါသည်။

Edit

၁။  ငွေပို့ငွေသယ်အာမခံထားရန် ဘယ်လိုစာရွက်စာတမ်းများ လိုအပ်ပါသလဲ။

ဖြေ။   ၁။ အဆိုပြုလွှာ

၂။ ငွေကိုင်၏ နာမည်၊ မှတ်ပုံတင်မိတ္တူနှင့် ဝန်ထမ်းကဒ်မိတ္တူ

၃။ သယ်ယူမည့်ကား၏ Owner Book နှင့် Wheel Tax

၂။ ငွေပို့ငွေသယ်အာမခံအတွက် (၁) နှစ်စာ ပရီမီယံကြေး ဘယ်လောက်ပေးသွင်းရမလဲ။

၁၀ မိုင်အတွင်း ၀.၀၂၇%
၁၀ မိုင် – ၁၅ မိုင်အတွင်း ၀.၀၅၄%
၁၅ မိုင် – ၂၀ မိုင်အတွင်း ၀.၀၈၁%
၂၀ မိုင်အထက် ၀.၀၉၀%

(လက်နက်ကိုင် အစောင့်အရှောက်ပါလျှင် ပရီမီယံနှုန်းထားကို ၀.၀၁ % လျှော့ပေးပါသည်။)

၃။ ငွေပို့ငွေသယ်အာမခံက ဘယ်လိုဆုံးရှုံးမှုတွေကို အကာအကွယ်ပေးပါသလဲ။

ဖြေ။ ငွေသယ်ဆောင်စဉ်အတွင်း လုယက်ခိုးယူခံရခြင်းအတွက် အကာအကွယ်ပေးပါတယ်။

၄။ ငွေပို့ငွေသယ်အာမခံတွင် ဘယ်လိုအချက်တွေက အကာအကွယ်မရနိုင်သလဲ။

ဖြေ။ စစ်ဖြစ်သောမြို့၊ သပိတ်မှောက်ဆူပူသောမြို့များသို့ သယ်ယူမှုများအတွက် အကာအကွယ်မပေးပါ။

၅။ ငွေပို့ငွေသယ်အာမခံတွင် အာမခံသက်တမ်း မည်မျှထားခွင့်ရှိပါသလဲ။

ဖြေ။ ခရီးစဉ်တစ်ခေါက်အတွက်သာ အာမခံထားခွင့်ရှိပါသည်။

Not sure what you need?

Drop your email and submit a form. We will contact you as soon as possible.

    Or give us a call