AYA Financial Group

AYA Financial Group (AFG) သည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ အကြီးဆုံး ဘဏ္ဍာရေး ဝန်ဆောင်မှု အဖွဲ့အစည်းများအနက် တစ်ခုဖြစ်ပြီး ဒုတိယအကြီးဆုံး ဘဏ်လုပ်ငန်းဝန်ဆောင်မှုများ ပေးလျက်ရှိသော AYA Bank အပါအဝင် မြန်မာနိုင်ငံရှိ အထွေထွေအာမခံအမျိုးအစားအတွက် ဦးဆောင်အာမခံကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သော AYA SOMPO Insurance နှင့် စတော့ရှယ်ယာရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းများအတွက် ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်ကုမ္ပဏီဖြစ်သော AYA Trust Securities တို့ပါဝင်ပါသည်။ AYA Financial Group သည် မြန်မာ ပြည်သူများ၊ လက်လီရောင်းချသူများနှင့် မိတ်ဆွေများအတွက် ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုများကို  ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါသည်။ AYA Financial Group သည် ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ ဗဟုသုတများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန် ၊ ဘဏ္ဍာရေး အခွင့်အလမ်း တိုးမြှင့်ရန်နှင့် လူ့ စွမ်းအားအရင်းအမြစ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

For more information : AYA Bank, AYA Trust