ငွေပို့ငွေသယ်အာမခံ

သယ်ဆောင်ငွေသား အန္တရာယ်များ အာမခံနှင့် ကာကွယ်၍ထား
Edit Content

ငွေကြေးသယ်ဆောင်စဥ်အတွင်း သယ်ယူသူ၏ပေါ့ဆမှုကြောင့်လည်းကောင်း၊ လုယက်ခံရခြင်းကြောင့်လည်းကောင်း၊ ခိုးယူခံရခြင်းကြောင့်လည်းကောင်း၊ ဆုံးရှုံးသွားသည့်ငွေများကို ပြန်လည်ရရှိစေရန် အကာအကွယ်ပေးပါသည်။

Edit Content
လုပ်ငန်းလိုင်စင် နှင့် ငွေသားသယ်ဆောင်မှုအတွက်အထောက်များအား သက်သေပြနိုင်သူ မည်သူမဆို ငွေပို့ငွေသယ်အာမခံကို ဝယ်ယူနိုင်သည်။
Edit Content
ပရီမီယံနှုန်း
ပရီမီယံနှုန်းထား
ပုဂ္ဂလိကဘဏ် – ၁.၀ %
ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်း – ၂.၀ %
 
ပရီမီယံပေးဆောင်ပုံ
အာမခံပရီမီယံအား တစ်ပေါင်းတည်း ပေးဆောင်ရမည်။
 
အာမခံသက်တမ်း
ငွေစတင်သယ်ယူမည့်နေရာ မှ ဆိုက်ရောက်သည့်နေရာအထိ အာမခံအကာအကွယ်ပေးပါသည်။  

ပရီမီယံနှုန်းထား

၀.၀၂၇% မှ ၀.၀၉% အတွင်း

ပရီမီယံပေးဆောင်ပုံ

အာမခံပရီမီယံအား တစ်ပေါင်းတည်း ပေးဆောင်ရမည်။

အာမခံသက်တမ်း

ငွေစတင်သယ်ယူမည့်နေရာ မှ ဆိုက်ရောက်သည့်နေရာအထိ အာမခံအကာအကွယ်ပေးပါသည်။ 

Edit Content

ငွေပို့ငွေသယ်အာမခံထားရန် ဘယ်လိုစာရွက်စာတမ်းများ လိုအပ်ပါသလဲ။

၁။ အဆိုပြုလွှာ

၂။ ငွေကိုင်၏ နာမည်၊ မှတ်ပုံတင်မိတ္တူနှင့် ဝန်ထမ်းကဒ်မိတ္တူ

၃။ သယ်ယူမည့်ကား၏ Owner Book နှင့် Wheel Tax

ငွေပို့ငွေသယ်အာမခံက ဘယ်လိုဆုံးရှုံးမှုတွေကို အကာအကွယ်ပေးပါသလဲ။

ငွေသယ်ဆောင်စဉ်အတွင်း လုယက်ခိုးယူခံရခြင်းအတွက် အကာအကွယ်ပေးပါတယ်။

ငွေပို့ငွေသယ်အာမခံတွင် အာမခံသက်တမ်း မည်မျှထားခွင့်ရှိပါသလဲ။

ခရီးစဉ်တစ်ခေါက်အတွက်သာ အာမခံထားခွင့်ရှိပါသည်။

ငွေပို့ငွေသယ်အာမခံအတွက် (၁) နှစ်စာ ပရီမီယံကြေး ဘယ်လောက်ပေးသွင်းရမလဲ။

၁၀ မိုင်အတွင်း၀.၀၂၇%၁၀ မိုင် - ၁၅ မိုင်အတွင်း၀.၀၅၄%၁၅ မိုင် - ၂၀ မိုင်အတွင်း၀.၀၈၁%၂၀ မိုင်အထက်၀.၀၉၀% (လက်နက်ကိုင် အစောင့်အရှောက်ပါလျှင် ပရီမီယံနှုန်းထားကို ၀.၀၁ % လျှော့ပေးပါသည်။)

ငွေပို့ငွေသယ်အာမခံတွင် ဘယ်လိုအချက်တွေက အကာအကွယ်မရနိုင်သလဲ။

စစ်ဖြစ်သောမြို့၊ သပိတ်မှောက်ဆူပူသောမြို့များသို့ သယ်ယူမှုများအတွက် အကာအကွယ်မပေးပါ။

Digital Services

Easy for you to access your insurance policy via our digital platform

Key Benefits

Lump Sum benefits

Cash in Transit Insurance protects cash from unforeseen accidents while transporting from one place to another. It is available for anyone who can show valid business license and proof of cash transit. We offer Cash in Transit Insurance payouts as the total amount of the benefit in one single payment ,lump-sum premium. Premium rate is 0.027% to 0.09% on sum insured.

Quick Premium Payment

Choosing from a range of options, you can now make online payment quickly and effortlessly. Pay your premium digitally, or make payments by cash at our physical locations and get your policy within one week. It is comfort, safety and available 24/7 services.

24/7 Claim Services

Timesaving and convenient claims speed up the process faster and smoother. At AYA SOMPO Insurance, we are always here to providing you and your loved ones with peace of mind while we resolve your claim. Please contact us any time of the day or night 24/7 at 09-777 100 999. You can also request help online by sending us photos of the damage from your mobile device.

Not sure what you need?

Learn in seconds which types of insurance match your needs.

Not sure what you need?

Learn in seconds which types of insurance match your needs.