သမာဓိအာမခံ

ငွေကိုင်သူများ သမာဓိ အာမခံထား၍ အဖြေညှိ
Edit Content
ငွေကြေးကို တာဝန်ယူထိန်းသိမ်းရန် တာဝန်ပေးအပ်ခြင်းခံရသူကြောင့် ငွေကြေးပျောက်ဆုံးခြင်း၊ အလွဲသုံးစားပြုခံရခြင်းများ ဖြစ်ပွားသည့်အခါ နစ်နာဆုံးရှုံးမှုများကို ရင်းစားပြန်လည်ရရှိရန်အတွက် သမာဓိအာမခံကို ထားရှိနိုင်ပါသည်။ “သမာဓိ” ဆိုသည်မှာ တာဝန်တစ်ခုကို မဖောက်မယွင်း ထမ်းဆောင်ခြင်းပင် ဖြစ်သည်။ ငွေကြေးကိုင်ဆောင်သူ၏ ပျက်ကွက်မှု၊ ပေါ့လျော့မှု၊ လစ်ဟင်းမှု၊ လိမ်လည်ကောက်ကျစ်မှု၊ အကျင့်သိက္ခာပျက်ပြားမှု၊ မရိုးသားမှုတို့ကြောင့် လုပ်ငန်းပိုင်ရှင်များ၏ငွေကြေးဆုံးရှုံးမှုကို အကာအကွယ်ပေးပါသည်။
အာမခံသက်တမ်း

အာမခံသက်တမ်းမှာ (၁)နှစ် ဖြစ်ပါသည်။

Edit Content

မည်သည့်လုပ်ငန်းအမျိုးအစားမဆို သမာဓိအာမခံကို ဝယ်ယူနိုင်သည်။

Edit Content

ပရီမီယံနှုန်းထား

ပုဂ္ဂလိကဘဏ် – ၁.၀ %

ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်း – ၂.၀ %

ပရီမီယံပေးဆောင်ပုံ

အာမခံပရီမီယံအား တစ်ပေါင်းတည်း ပေးဆောင်ရမည်။

အာမခံသက်တမ်း

တစ်နှစ်

ပရီမီယံနှုန်း
ပရီမီယံနှုန်းထား
ပုဂ္ဂလိကဘဏ် – ၁.၀ %
ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်း – ၂.၀ %
ပရီမီယံပေးဆောင်ပုံ
အာမခံပရီမီယံအား တစ်ပေါင်းတည်း ပေးဆောင်ရမည်။
အာမခံသက်တမ်း
တစ်နှစ်
Edit Content

သမာဓိအာမခံထားရန် မည်သည့်စာရွက်စာတမ်းများ လိုအပ်ပါသလဲ။

၁။ အဆိုပြုလွှာ

၂။ ငွေကိုင်သူ၏အမည်နှင့် မှတ်ပုံတင်မိတ္တူ

၃။ ငွေကိုင်သူ၏ဝန်ထမ်းကဒ်

၄။ အကျင့်စာရိတ္တကောင်းမွန်ကြောင်း ရဲစခန်းထောက်ခံစာ

၅။ အကျင့်စာရိတ္တကောင်းမွန်ကြောင်း ကုမ္ပဏီ၏ထောက်ခံစာ

သမာဓိအာမခံတွင် အာမခံသက်တမ်း မည်မျှထားခွင့်ရှိပါသလဲ။

အာမခံသက်တမ်းမှာ (၁)နှစ်ဖြစ်ပါတယ်။

သမာဓိအာမခံသည် ဘယ်လိုဆုံးရှုံးမှုတွေကို အကာအကွယ်ပေးပါသလဲ။

ငွေကိုင်သူ၏ ပျက်ကွက်မှု၊ ပေါ့လျော့မှုကြောင့် ငွေကြေးလျော့နည်းခြင်း၊ ပျောက်ဆုံးခြင်း၊ အလွဲသုံးစားလုပ်ခြင်း၊ လိမ်လည်ကောက်ကျစ်မှု၊ အကျင့်သိက္ခာပျက်ပြားမှုတို့အတွက် အကာအကွယ်ပေးပါတယ်။

သမာဓိအာမခံအတွက် (၁) နှစ်စာ ပရီမီယံ ဘယ်လောက်ပေးသွင်းရမလဲ။

၁။ ပုဂ္ဂလိကဘဏ်များ - 1.0 %

၂။ ပုဂ္ဂလိကပိုင်လုပ်ငန်း- 2.0 %

Digital Services

Easy for you to access your insurance policy via our digital platform

Key benefits

Lump Sum benefits

Are you looking for 100% privacy protected fidelity insurance? Fidelity Insurance policy compensates loss of cash due to dishonesty of employee.Every business can avail fidelity insurance and get the benefits of policy to protect the risk of employee frauds. We offer fidelity insurance payouts as the total amount of the benefit in one single payment ,lump-sum premium. Premium rate for Private Banks is 1.0 % and Private Enterprises – 2.0 %.

Quick Premium Payment

Choosing from a range of options, you can now make online payment quickly and effortlessly. Pay your premium digitally, or make payments by cash at our physical locations and get your policy within one week. It is comfort, safety and available 24/7 services.

24/7 Claim Services

Timesaving and convenient claims speed up the process faster and smoother. At AYA SOMPO Insurance, we are always here to providing you and your loved ones with peace of mind while we resolve your claim. Please contact us any time of the day or night 24/7 at 09-777 100 999. You can also request help online by sending us photos of the damage from your mobile device.

Not sure what you need?

Learn in seconds which types of insurance match your needs.

Not sure what you need?

Learn in seconds which types of insurance match your needs.