ရေယာဥ်ကိုယ်ထည်အာမခံ

ခရီးလမ်းဆုံးသို့ရောက်ရှိဖို့ ရေယာဉ်ကိုယ်ထည် အာမခံထားကြစို့ ခရီးလမ်းဆုံးသို့ရောက်ရှိဖို့ ရေယာဉ်ကိုယ်ထည် အာမခံထားကြစို့
Edit Content

နိုင်ငံတကာတွင် ကျင့်သုံးနေသော ရေယာဉ်ကိုယ်ထည်အာမခံလုပ်ငန်း လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ နှင့်အညီ အမှန်တကယ်လုံးဝဆုံးရှုံးမှု အကာအကွယ် (Actual Total Loss) နှင့် အလုံးစုံအကာအကွယ် (All Risk) နှစ်မျိုးစလုံးအတွက် အောက်ပါအကာအကွယ် များကို ရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။ မြစ်ကြောင်း၊ ပင်လယ် သမုဒ္ဒရာတွင်းဖြစ်သော သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များဖြစ်သည့်

• မီးလောင်ခြင်း၊ ပေါက်ကွဲခြင်း

• သင်္ဘောပြင်ပမှ အဓမ္မခိုးယူခြင်း

• သင်္ဘောအပေါ်မှပစ်ချခြင်း

• ပင်လယ်ဓားပြ

• နျူကလီးယားအဆောက်အဦး (သို့မဟုတ်) အနုမြူဓာတ်ပေါင်းဖို မတော်တဆချို့ယွင်းပျက်စီးမှု

• လေယာဉ်သို့မဟုတ် အလားတူအရာများနှင့်ထိခိုက်မိခြင်း၊ အပေါ်မှကျလာသောအရာများ နှင့် ထိခိုက်မိခြင်း၊ သင်္ဘောကျင်း သို့မဟုတ် ဆိပ်ကမ်းမှပစ္စည်းကိရိယာများနှင့် တိုက်မိခြင်း

• ငလျင်လှုပ်ခြင်း၊ မိုးကြိုးပစ်ခြင်း၊ ပေါက်ကွဲခြင်း

• ကုန်တင်ကုန်ချခြင်း၊ ကုန်များပြောင်းရာ၌ ထိခိုက်ခြင်းကြောင့် ပျက်စီးခြင်း

• ဘွိုင်လာများပေါက်ကွဲခြင်း၊ ကျိုးကျခြင်းနှင့် စက်နှင့် ရေယာဉ်ကိုယ်ထည်တွင် တည်ဆောက်မှု မှားယွင်းခြင်းကြောင့် ပျက်စီးခြင်း

• သင်္ဘောသား၊ ကပ္ပတိန်နှင့် အရာရှိများ၏ ပေါ့ဆမှားယွင်းမှုကြောင့် ပျက်စီးခြင်း

• ငှားရမ်းအသုံးပြုသူများ (သို့) ပြင်ဆင်သူများ၏ ပေါ့ဆမှုကြောင့် ပျက်စီးမှုများ

• သင်္ဘောအရာရှိ၊ သင်္ဘောသားများ ပုန်ကန်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်စေ၊  သင်္ဘောအပိုင်စီးမှုများ ကြောင့်ဖြစ်စေ ဖြစ်ပေါ်လာသော ပျက်စီးဆုံးရှံးမှုများ

အားလုံးသော အကြောင်းအရာများတွင် သင်္ဘောပိုင်ရှင်၏ပေါ့ဆမှု မပါစေရ။

နိုင်ငံတကာတွင် ကျင့်သုံးနေသော ရေယာဉ်ကိုယ်ထည်အာမခံလုပ်ငန်း လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ နှင့်အညီ အမှန်တကယ်လုံးဝဆုံးရှုံးမှု အကာအကွယ် (Actual Total Loss) နှင့် အလုံးစုံအကာအကွယ် (All Risk) နှစ်မျိုးစလုံးအတွက် အောက်ပါအကာအကွယ် များကို ရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။ မြစ်ကြောင်း၊ ပင်လယ် သမုဒ္ဒရာတွင်းဖြစ်သော သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များဖြစ်သည့်

မီးလောင်ခြင်း၊ ပေါက်ကွဲခြင်း

သင်္ဘောပြင်ပမှ အဓမ္မခိုးယူခြင်း

သင်္ဘောအပေါ်မှပစ်ချခြင်း

ပင်လယ်ဓားပြ

နျူကလီးယားအဆောက်အဦး (သို့မဟုတ်) အနုမြူဓာတ်ပေါင်းဖို မတော်တဆချို့ယွင်းပျက်စီးမှု

လေယာဉ်သို့မဟုတ် အလားတူအရာများနှင့်ထိခိုက်မိခြင်း၊ အပေါ်မှကျလာသောအရာများ နှင့် ထိခိုက်မိခြင်း၊ သင်္ဘောကျင်း သို့မဟုတ် ဆိပ်ကမ်းမှပစ္စည်းကိရိယာများနှင့် တိုက်မိခြင်း

ငလျင်လှုပ်ခြင်း၊ မိုးကြိုးပစ်ခြင်း၊ ပေါက်ကွဲခြင်း

ကုန်တင်ကုန်ချခြင်း၊ ကုန်များပြောင်းရာ၌ ထိခိုက်ခြင်းကြောင့် ပျက်စီးခြင်း

ဘွိုင်လာများပေါက်ကွဲခြင်း၊ ကျိုးကျခြင်းနှင့် စက်နှင့် ရေယာဉ်ကိုယ်ထည်တွင် တည်ဆောက်မှု မှားယွင်းခြင်းကြောင့် ပျက်စီးခြင်း

သင်္ဘောသား၊ ကပ္ပတိန်နှင့် အရာရှိများ၏ ပေါ့ဆမှားယွင်းမှုကြောင့် ပျက်စီးခြင်း

ငှားရမ်းအသုံးပြုသူများ (သို့) ပြင်ဆင်သူများ၏ ပေါ့ဆမှုကြောင့် ပျက်စီးမှုများ

သင်္ဘောအရာရှိ၊ သင်္ဘောသားများ ပုန်ကန်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်စေ၊ သင်္ဘောအပိုင်စီးမှုများ ကြောင့်ဖြစ်စေ ဖြစ်ပေါ်လာသော ပျက်စီးဆုံးရှံးမှုများ

အားလုံးသော အကြောင်းအရာများတွင် သင်္ဘောပိုင်ရှင်၏ပေါ့ဆမှု မပါစေရ။
Edit Content

War, Strike, Malicious acts and Nuclear exclusion များအတွက် အကာအကွယ်တစ်မျိုးမျိုးကို ပူးတွဲ ထားလိုပါက ကျသင့်ပရီမီယံ၏ ဝ.၅၀% ထပ်မံကောက်ခံမည် ဖြစ်ပါသည်။

Edit Content

People or Organizations who own the vessel and those who get bank loans

People or Organizations chartering the vessel

Edit Content
အာမခံထားငွေ

ရေယာဉ်ကိုယ်ထည်အာမခံတွင် အာမခံထားငွေကို အာမခံထားသူနှင့်အာမခံလက်ခံသူ နှစ်ဦးသဘောတူ တန်ဖိုး (Agreed value) ဖြင့် ဆောင်ရွက်ပါမည်။

သံကိုယ်ထည်ပရီမီယံနှုန်းထားများ (အလုံးစုံအကာအကွယ်)
မြစ်တွင်းသွား _ ရေယာဉ်အမျိုးအစား
အထွေထွေကုန်တင်၂.၀%
လောင်စာဆီတင်၂.၆%
ကမ်းရိုးတန်းသွား_ရေယာဉ်အမျိုးအစား 
မြစ်တွင်းသွား၂.၄%
လောင်စာဆီတင်၃.၀%
သံကိုယ်ထည်ပရီမီယံနှုန်းထားများ (လုံးဝဆုံးရှံးမှု အကာအကွယ်)
မြစ်တွင်းသွား _ ရေယာဉ်အမျိုးအစား 
အထွေထွေကုန်တင်၁.၀%
လောင်စာဆီတင်၁.၂%
ကမ်းရိုးတန်းသွား _ ရေယာဉ်အမျိုးအစား 
အထွေထွေကုန်တင်၁.၄%
လောင်စာဆီတင်၁.၆%
သစ်သားကိုယ်ထည်ပရီမီယံနှုန်းထားများ (လုံးဝဆုံးရှံးမှု အကာအကွယ်)
ကမ်းရိုးတန်းသွား _ ရေယာဉ်အမျိုးအစား 
အထွေထွေကုန်တင်၂.၀%
ငါးဖမ်း၂.၀%
ရေယာဉ်ကိုယ်ထည်အာမခံ ပရီမီယံသက်တမ်းတိုနှုန်းထား
စဉ် သက်တမ်းတို ပရီမီယံနှုန်းထား
ခရီးတစ်ခေါက် ၁၅ ရက် အောက်တစ်နှစ်ပရီမီယံ ၏ ၁ လစာ
(၁) လ သက်တမ်းတစ်နှစ်ပရီမီယံ ၏ ၂ လစာ
(၂) လ သက်တမ်းတစ်နှစ်ပရီမီယံ ၏ ၃ လစာ
(၃) လ သက်တမ်းတစ်နှစ်ပရီမီယံ ၏ ၄ လစာ
(၄) လ သက်တမ်းတစ်နှစ်ပရီမီယံ ၏ ၅ လစာ
(၅) လ သက်တမ်းတစ်နှစ်ပရီမီယံ ၏ ၆ လစာ
(၆) လ သက်တမ်းတစ်နှစ်ပရီမီယံ ၏ ၇ လစာ
(၆) လ အထက်သက်တမ်းတစ်နှစ်ပရီမီယံ အပြည့်

မှတ်ချက်။        ။ ရေယာဉ်သက်တမ်း အနှစ် (၂၀) ကျော်ပါက ကျသင့် ပရီမီယံအပေါ် ၁၀% ထပ်ဆောင်းကောက်ခံသင့်ပါသည်။

 
အာမခံသက်တမ်း

ခရီးတစ်ခေါက်အာမခံ – ခရီးစဉ် အစ အဆုံး (၁၅ ရက် အောက်)

အချိန်ပိုင်းအာမခံ – ၁ လ မှ ၁ နှစ် အထိ

Edit Content

တစ်နှစ်အောက်သက်တမ်းထားလိုပါက ကာလတိုနှုန်း (Short Period Rate) ဖြင့်လက်ခံဆောင်ရွက်ပါမည်။

အာမခံသက်တမ်းမှာ တစ်နှစ်သက်တမ်း နှင့် သက်တမ်းတိုကာလဖြင့် အာမခံထားသူ ၏ ဆန္ဒအရ ထားရှိနိုင်ပါသည်။

ရေယာဉ်အမျိုးအစား၊ အသုံးချပုံ၊ ရေယာဉ်ခုတ်မောင်းသည့် လမ်းကြောင်းတို့အပေါ် မူတည်၍ သတ်မှတ်ထားသောနှုန်းထားအလိုက် ပရီမီယံ တွက်ချက်ပါသည်။

ရေယာဉ်သက်တမ်းအနှစ် (၂၀) ကျော်ပါက ကျသင့်ပရီမီယံအပေါ် ၁၀% ထပ်ဆောင်း ကောက်ခံရပါမည်။

မြန်မာ့ကြယ်ငါးပွင့် သင်္ဘောလုပ်ငန်း၏ ရေယာဉ်များကို လက်ခံ ဆောင်ရွက်ခွင့်မရှိပါ။

ပင်လယ်ရပ်ခြားသွားသောသစ်သားကိုယ်ထည်ရေယာဉ်များကို လက်ခံဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိပါ။

အာမခံထားငွေကျပ်တစ်သိန်းလျှင် တံဆိပ်ခေါင်းတန်ဖိုး ကျပ် ၁၀/- ကို အာမခံထားသူ မှ ပေးဆောင်ရပါမည်။ (အာမခံထားငွေ၏ ဝ.၀၁ % ဖြစ်ပါသည်)

• တစ်နှစ်အောက်သက်တမ်းထားလိုပါက ကာလတိုနှုန်း (Short Period Rate) ဖြင့်လက်ခံဆောင်ရွက် ပါမည်။

• အာမခံသက်တမ်းမှာ တစ်နှစ်သက်တမ်း နှင့် သက်တမ်းတိုကာလဖြင့် အာမခံထားသူ ၏ ဆန္ဒအရ ထားရှိနိုင်ပါသည်။

• ရေယာဉ်အမျိုးအစား၊ အသုံးချပုံ၊ ရေယာဉ်ခုတ်မောင်းသည့် လမ်းကြောင်းတို့အပေါ် မူတည်၍ သတ်မှတ်ထားသောနှုန်းထားအလိုက် ပရီမီယံ တွက်ချက်ပါသည်။

• ရေယာဉ်သက်တမ်းအနှစ် (၂၀) ကျော်ပါက ကျသင့်ပရီမီယံအပေါ် ၁၀% ထပ်ဆောင်း ကောက်ခံရပါမည်။

• မြန်မာ့ကြယ်ငါးပွင့် သင်္ဘောလုပ်ငန်း၏ ရေယာဉ်များကို လက်ခံ ဆောင်ရွက်ခွင့်မရှိပါ။

• ပင်လယ်ရပ်ခြားသွားသောသစ်သားကိုယ်ထည်ရေယာဉ်များကို လက်ခံဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိပါ။

• အာမခံထားငွေကျပ်တစ်သိန်းလျှင် တံဆိပ်ခေါင်းတန်ဖိုး ကျပ် ၁၀/- ကို အာမခံထားသူ မှ ပေးဆောင်ရပါမည်။ (အာမခံထားငွေ၏ ဝ.၀၁ % ဖြစ်ပါသည်)

Edit Content

ရေယာဉ်ကိုယ်ထည်အာမခံ အမျိုးအစား ဘယ်နှစ်မျိုးရှိပါသလဲ။

(၁) သံကိုယ်ထည်
(၂) သစ်သားကိုယ်ထည်

ရေယာဉ်ကိုယ်ထည် အာမခံပရီမီယံနှုန်းထားများ သိနိုင်ပါသလား။

သံကိုယ်ထည်ပရီမီယံနှုန်းထားများ (အလုံးစုံအကာအကွယ်)
စဉ်ရေယာဉ်အမျိုးအစားကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားတစ်နှစ်အတွက် ပရီမီယံနှုန်းများ
မြစ်တွင်းသွားအထွေထွေကုန်တင်၂.၀%
လောင်စာဆီတင်၂.၄%
ကမ်းရိုးတန်းသွားအထွေထွေကုန်တင်၂.၄%
လောင်စာဆီတင်၃.၀%
သံကိုယ်ထည်ပရီမီယံနှုန်းထားများ (အလုံးစုံအကာအကွယ်)
စဉ်ရေယာဉ်အမျိုးအစားကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားတစ်နှစ်အတွက် ပရီမီယံနှုန်းများ
မြစ်တွင်းသွားအထွေထွေကုန်တင်၁.၀%
လောင်စာဆီတင်၁.၂%
ကမ်းရိုးတန်းသွားအထွေထွေကုန်တင်၁.၄%
လောင်စာဆီတင်၁.၆%
သစ်သားကိုယ်ထည်ပရီမီယံနှုန်းထားများ (လုံးဝဆုံးရှံးမှု အကာအကွယ်)
စဉ်ရေယာဉ်အမျိုးအစားကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားတစ်နှစ်အတွက် ပရီမီယံနှုန်းများ
ကမ်းရိုးတန်းသွားအထွေထွေကုန်တင်၂.၀%
လောင်စာဆီတင်၂.၀%

ရေယာဉ်ကိုယ်ထည်အာမခံအတွက် သက်တမ်းတိုနှုန်းဖြင့် အာမခံထားလို့ရနိုင်ပါသလား။ ဥပမာ (၃)လ သို့ (၆)လ ။

သက်တမ်းတိုနှုန်းဖြင့် လက်ခံဆောင်ရွက်ပေးပါတယ်။
သက်တမ်းပရီမီယံနှုန်းပေါ်လစီအမျိုးအစား
(၁၅)ရက်အောက်တစ်နှစ်တာပရီမီယံ၏ ၁/၁၂Voyage
(၁)လသက်တမ်းတစ်နှစ်တာပရီမီယံ၏ ၂/၁၂Time
(၂)လသက်တမ်းတစ်နှစ်တာပရီမီယံ၏ ၃/၁၂Time
(၃)လသက်တမ်းတစ်နှစ်တာပရီမီယံ၏ ၄/၁၂Time
(၄)လသက်တမ်းတစ်နှစ်တာပရီမီယံ၏၅/၁၂Time
(၅)လသက်တမ်းတစ်နှစ်တာပရီမီယံ၏ ၆/၁၂Time
(၆)လသက်တမ်းတစ်နှစ်တာပရီမီယံ၏ ၇/၁၂Time
(၆)လ နှင့် အထက်တစ်နှစ်ပရီမီယံအပြည့်Time

သံကိုယ်ထည်၊ သစ်သားကိုယ်ထည်အပြင် ဖိုင်ဘာဂလပ်စ် အမျိုးအစားအား အာမခံထားလို့ရနိုင်ပါသလား။

Fiber Glass အမျိုးအစားအား သစ်သားကိုယ်ထည်နှုန်းဖြင့် အာမခံလက်ခံဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ပါသည်။

သံကိုယ်ထည်၊ သစ်သားကိုယ်ထည်များ အာမခံထားလိုလျှင် အလုံးစုံအကာအကွယ်(All Risk Cover) ပေးပါသလား။

သံကိုယ်ထည်ရေယာဉ်များအား All Risk Cover နှင့် Total Loss Cover ပေးပြီး သစ်သားကိုယ်ထည်ရေယာဉ်များအား All Risk Cover မပေးပါ။ (Total Loss Only သာပေးပါသည်။) ပင်လယ်ရပ်ခြားသွားသော သစ်သားကိုယ်ထည်ရေယာဉ်များအား လက်ခံဆောင်ရွက်ခြင်း ခွင့်မပြုသေးပါ။ မြန်မာပြည်ရေပိုင်နက်အတွင်းသွားခြင်းများသာ လက်ခံ ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။

Total Loss ကို ဘယ်လိုသတ်မှတ်ထားပါသလဲ။

သစ်သားကိုယ်ထည်ရေယာဉ်တစ်စင်း မြန်မာ့ရေပိုင်နက်ထဲ၌ နစ်မြုပ်သွားခြင်း၊ မီးလောင်ပျက်စီးခြင်း စသဖြင့် ဖြစ်သည်။ ၁၀၀% ပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားခြင်း၊ ပြန်လည်ပြင်ဆင်လို့မရခြင်း စသည့်ဖြစ်စဉ်များအား Total Loss ဟု သတ်မှတ်ပါသည်။ သို့သော် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ရသည့် အခြေအနေ၌ ၉၀% အထက်ဖြစ်နေပြီး ပြင်ဆင်ခသည် အာမခံထားသော အာမခံတန်ဖိုးထက် များပြားနေပါက Constructive Total Loss အဖြစ်သတ်မှတ်ပြီး အာမခံတန်ဖိုး ကို အပြည့်အဝ ပေးလျော်ပါသည်။ ပေးလျော်ပြီးသောအခါ AYA SOMPO အာမခံမှ သင်္ဘောအား သိမ်းယူပါသည်။

ကိုယ်ပိုင်မဟုတ်သော သင်္ဘောများအား အာမခံထားလို့ရပါသလား။

ကိုယ်ပိုင်သင်္ဘောမဟုတ်သော်လည်း တရားဝင်အဌား အဖြစ် စာချုပ်စာတမ်းရှိပါက အာမခံထားနိုင်ပါတယ်။

Digital Services

Easy for you to access your insurance policy via our digital platform

Key benefits

Variety Plan

When choosing Marine Hull Insurance, it is helpful to remember all our plans as follows:

  • Loss of or damage to the insured vessel caused by the perils
  • Institute Time Clauses – Hull 1.10.83
  • Institute Voyage Clauses – Hulls 1.10.83
  • Voyage Policy (One trip – Under 15 days)
  • Time Policy (From One Month to One Year)
You can compare them to find the coverage to design a plan suited to your specific needs.

Hassle-free Claims

Timesaving and convenient claims speed up the process faster and smoother. At AYA SOMPO Insurance, we are always here to providing you and your loved ones with peace of mind while we resolve your claim. Please contact us any time of the day or night 24/7 at 09-777 100 999. You can also request help online by sending us photos of the damage from your mobile device.

Door to Door Service

Safety of our customers will always be our first priority. We are now committed to provide the most secured and convenient services to fulfill the needs of our customers. With our door to door service, you will experience a more streamlined experience

Download center

You can download all the necessary information

Not sure what you need?

Learn in seconds which types of insurance match your needs.

Not sure what you need?

Learn in seconds which types of insurance match your needs.