ငွေသားလုံခြုံမှုအာမခံ

စိတ်အေးချမ်းသာ သွားလာနိုင်ဖို့ ငွေသားလုံခြုံမှုအာမခံ ထားကြပါစို့
Edit Content

မိမိလက်ဝယ်ရှိငွေများကို လုပ်ငန်းတည်ရှိရာနေရာတွင် သိမ်းဆည်းထားစဥ် ဖောက်ထွင်းခိုးယူခံရခြင်းကြောင့် ဆုံးရှုံးသွားသောငွေများကို ပြန်လည်အစားထိုးရရှိရန် အာမခံထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။

သိမ်းဆည်းထားသည့်ငွေများ ဖောက်ထွင်းခိုးယူခံရခြင်း၊ လက်နက်ဖြင့်ခြိမ်းခြောက်၍ ခိုးယူခံရခြင်းအန္တရာယ်မှ အကာအကွယ်ပေးပါသည်။

Edit Content
လုပ်ငန်းလိုင်စင် နှင့် သိမ်းဆည်းမည့် ငွေပမာဏကို သက်သေပြနိုင်သူ မည်သူမဆို ငွေသားလုံခြုံမှုအာမခံကို ဝယ်ယူနိုင်သည်။
Edit Content

ပရီမီယံနှုန်းထား

• ပုဂ္ဂလိကဘဏ်များ – ၀.၂%

• ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်းများ – ၁.၀%

ပရီမီယံပေးဆောင်ပုံ

အာမခံပရီမီယံအား တစ်ပေါင်းတည်း ပေးဆောင်ရမည်။

အာမခံသက်တမ်း

(၁) ရက်မှ (၁) နှစ် အထိ

Edit Content

ငွေသားလုံခြုံမှုအာမခံထားရန် မည်သည့်စာရွက်စာတမ်းများ လိုအပ်ပါသလဲ။

  • အဆိုပြုလွှာ
  • ငွေသွင်းငွေထုတ်လယ်ဂျာစာရင်း
  • ငွေကိုင် ၂ ဦး၏နာမည်နှင့် မှတ်ပုံတင်မိတ္တူတို့ လိုအပ်ပါတယ်။

မည်သည့်အချိန်တွင် အာမခံအကာအကွယ် စတင်ပါသလဲ။

ပရီမီယံကြေးပေးသွင်းသည့် အချိန်မှ စတင်၍ အကာအကွယ် စတင်ပါသည်။

ငွေသားလုံခြုံမှုအာမခံတွင် အာမခံသက်တမ်း မည်မျှထားခွင့်ရှိပါသလဲ။

အာမခံသက်တမ်း အနည်းဆုံး (၁) ရက် မှ အများဆုံး တစ်နှစ်အထိ ထားရှိနိုင်ပါတယ်။

ငွေသားလုံခြုံမှုအာမခံအတွက် (၁)နှစ်စာ ပရီမီယံကြေး ဘယ်လောက်ပေးသွင်းရမလဲ။

ပရီမီယံကြေးမှာ အာမခံထားငွေ၏
ပုဂ္ဂလိကဘဏ်များ - ၀.၂%
ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်းများ - ၁%

ငွေသားလုံခြုံမှုအာမခံက ဘယ်လိုဆုံးရှုံးမှုများကို အကာအကွယ်ပေးပါသလဲ။

သိမ်းဆည်းထားသည့် ငွေများကို ဖောက်ထွင်းခိုးယူခံရခြင်း၊ လက်နက်ဖြင့် ခြိမ်းခြောက်၍ လုယူခံရခြင်းများအန္တရာယ်မှ အကာအကွယ်ပေးပါတယ်။

Digital Services

Easy for you to access your insurance policy via our digital platform

Key Benefits

Lump Sum benefits

Getting our cash in safe insurance covers your cash safe from burglary and theft. It is available for anyone who can show valid business license and proof of cash at the premises.We offer Cash in Safe Insurance payouts as the total amount of the benefit in one single payment ,lump-sum premium. Premium rate is 0.2% to 1.0% on the sum insured.

Quick Premium Payment

Choosing from a range of options, you can now make online payment quickly and effortlessly. Pay your premium digitally, or make payments by cash at our physical locations and get your policy within one week. It is comfort, safety and available 24/7 services.

24/7 Claim Services

Timesaving and convenient claims speed up the process faster and smoother. At AYA SOMPO Insurance, we are always here to providing you and your loved ones with peace of mind while we resolve your claim. Please contact us any time of the day or night 24/7 at 09-777 100 999. You can also request help online by sending us photos of the damage from your mobile device.

Not sure what you need?

Learn in seconds which types of insurance match your needs.

Not sure what you need?

Learn in seconds which types of insurance match your needs.