ငွေသားလုံခြုံမှုအာမခံ

စိတ်အေးချမ်းသာ သွားလာနိုင်ဖို့ ငွေသားလုံခြုံမှုအာမခံ ထားကြပါစို့

ငွေသားလုံခြုံမှုအာမခံ

စိတ်အေးချမ်းသာ သွားလာနိုင်ဖို့ ငွေသားလုံခြုံမှုအာမခံ ထားကြပါစို့

မိမိလက်ဝယ်ရှိငွေများကို လုပ်ငန်းတည်ရှိရာနေရာတွင် သိမ်းဆည်းထားစဥ် ဖောက်ထွင်းခိုးယူခံရခြင်းကြောင့် ဆုံးရှုံးသွားသောငွေများကို ပြန်လည်အစားထိုးရရှိရန် အာမခံထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။

သိမ်းဆည်းထားသည့်ငွေများ ဖောက်ထွင်းခိုးယူခံရခြင်း၊ လက်နက်ဖြင့်ခြိမ်းခြောက်၍ ခိုးယူခံရခြင်းအန္တရာယ်မှ အကာအကွယ်ပေးပါသည်။

လုပ်ငန်းလိုင်စင် နှင့် သိမ်းဆည်းမည့် ငွေပမာဏကို သက်သေပြနိုင်သူ မည်သူမဆို ငွေသားလုံခြုံမှုအာမခံကို ဝယ်ယူနိုင်သည်။

ပရီမီယံနှုန်းထား

• ပုဂ္ဂလိကဘဏ်များ - ၀.၂%

• ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်းများ - ၁.၀%

ပရီမီယံပေးဆောင်ပုံ

အာမခံပရီမီယံအား တစ်ပေါင်းတည်း ပေးဆောင်ရမည်။

အာမခံသက်တမ်း

(၁) ရက်မှ (၁) နှစ် အထိ

၁။ ငွေသားလုံခြုံမှုအာမခံထားရန် မည်သည့်စာရွက်စာတမ်းများ လိုအပ်ပါသလဲ။

ဖြေ။    ၁။ အဆိုပြုလွှာ

၂။ ငွေသွင်းငွေထုတ်လယ်ဂျာစာရင်း

၃။ ငွေကိုင် ၂ ဦး၏နာမည်နှင့် မှတ်ပုံတင်မိတ္တူတို့ လိုအပ်ပါတယ်။

၂။ ငွေသားလုံခြုံမှုအာမခံအတွက် (၁)နှစ်စာ ပရီမီယံကြေး ဘယ်လောက်ပေးသွင်းရမလဲ။

ဖြေ။ ပရီမီယံကြေးမှာ အာမခံထားငွေ၏

ပုဂ္ဂလိကဘဏ်များ  -   ၀.၂%

ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်းများ  -  ၁%

၃။ မည်သည့်အချိန်တွင် အာမခံအကာအကွယ် စတင်ပါသလဲ။

ဖြေ။ ပရီမီယံကြေးပေးသွင်းသည့် အချိန်မှ စတင်၍ အကာအကွယ် စတင်ပါသည်။

၄။ ငွေသားလုံခြုံမှုအာမခံက ဘယ်လိုဆုံးရှုံးမှုများကို အကာအကွယ်ပေးပါသလဲ။

ဖြေ။ သိမ်းဆည်းထားသည့် ငွေများကို ဖောက်ထွင်းခိုးယူခံရခြင်း၊ လက်နက်ဖြင့် ခြိမ်းခြောက်၍ လုယူခံရခြင်းများအန္တရာယ်မှ အကာအကွယ်ပေးပါတယ်။

၅။  ငွေသားလုံခြုံမှုအာမခံတွင် အာမခံသက်တမ်း မည်မျှထားခွင့်ရှိပါသလဲ။

ဖြေ။ အာမခံသက်တမ်း အနည်းဆုံး (၁) ရက် မှ အများဆုံး တစ်နှစ်အထိ ထားရှိနိုင်ပါတယ်။

Edit

မိမိလက်ဝယ်ရှိငွေများကို လုပ်ငန်းတည်ရှိရာနေရာတွင် သိမ်းဆည်းထားစဥ် ဖောက်ထွင်းခိုးယူခံရခြင်းကြောင့် ဆုံးရှုံးသွားသောငွေများကို ပြန်လည်အစားထိုးရရှိရန် အာမခံထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။

သိမ်းဆည်းထားသည့်ငွေများ ဖောက်ထွင်းခိုးယူခံရခြင်း၊ လက်နက်ဖြင့်ခြိမ်းခြောက်၍ ခိုးယူခံရခြင်းအန္တရာယ်မှ အကာအကွယ်ပေးပါသည်။

Edit

လုပ်ငန်းလိုင်စင် နှင့် သိမ်းဆည်းမည့် ငွေပမာဏကို သက်သေပြနိုင်သူ မည်သူမဆို ငွေသားလုံခြုံမှုအာမခံကို ဝယ်ယူနိုင်သည်။

Edit

ပရီမီယံနှုန်းထား

• ပုဂ္ဂလိကဘဏ်များ – ၀.၂%

• ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်းများ – ၁.၀%

ပရီမီယံပေးဆောင်ပုံ

အာမခံပရီမီယံအား တစ်ပေါင်းတည်း ပေးဆောင်ရမည်။

အာမခံသက်တမ်း

(၁) ရက်မှ (၁) နှစ် အထိ

Edit

၁။ ငွေသားလုံခြုံမှုအာမခံထားရန် မည်သည့်စာရွက်စာတမ်းများ လိုအပ်ပါသလဲ။

ဖြေ။    ၁။ အဆိုပြုလွှာ

၂။ ငွေသွင်းငွေထုတ်လယ်ဂျာစာရင်း

၃။ ငွေကိုင် ၂ ဦး၏နာမည်နှင့် မှတ်ပုံတင်မိတ္တူတို့ လိုအပ်ပါတယ်။

၂။ ငွေသားလုံခြုံမှုအာမခံအတွက် (၁)နှစ်စာ ပရီမီယံကြေး ဘယ်လောက်ပေးသွင်းရမလဲ။

ဖြေ။ ပရီမီယံကြေးမှာ အာမခံထားငွေ၏

ပုဂ္ဂလိကဘဏ်များ  –   ၀.၂%

ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်းများ  –  ၁%

၃။ မည်သည့်အချိန်တွင် အာမခံအကာအကွယ် စတင်ပါသလဲ။

ဖြေ။ ပရီမီယံကြေးပေးသွင်းသည့် အချိန်မှ စတင်၍ အကာအကွယ် စတင်ပါသည်။

၄။ ငွေသားလုံခြုံမှုအာမခံက ဘယ်လိုဆုံးရှုံးမှုများကို အကာအကွယ်ပေးပါသလဲ။

ဖြေ။ သိမ်းဆည်းထားသည့် ငွေများကို ဖောက်ထွင်းခိုးယူခံရခြင်း၊ လက်နက်ဖြင့် ခြိမ်းခြောက်၍ လုယူခံရခြင်းများအန္တရာယ်မှ အကာအကွယ်ပေးပါတယ်။

၅။  ငွေသားလုံခြုံမှုအာမခံတွင် အာမခံသက်တမ်း မည်မျှထားခွင့်ရှိပါသလဲ။

ဖြေ။ အာမခံသက်တမ်း အနည်းဆုံး (၁) ရက် မှ အများဆုံး တစ်နှစ်အထိ ထားရှိနိုင်ပါတယ်။

Not sure what you need?

Drop your email and submit a form. We will contact you as soon as possible.

    Or give us a call