ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ စီမံကိန်း၊ဘဏ္ဍာရေးနှင့်စက်မှုဝန်ကြီးဌာနမှ ဖက်စပ်အထွေထွေအာမခံလုပ်ငန်း အကျိုးတူလုပ်ငန်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန် လုပ်ငန်းလိုင်စင်ပေးအပ်ပွဲအခမ်းအနားအား ယနေ့ မနက်ပိုင်းတွင် နေပြည်တော် Thingaha Hotel တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ဧရာမြန်မာအာမခံ၏ လုပ်ငန်းခွဲဖြစ်သော ဧရာမြန်မာအထွေထွေအာမခံကုမ္ပဏီလီမိတက်...